Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach” jest realizowany przez Gminę Miasto Grudziądz od 1 stycznia 2014r.  i potrwa do 30 września 2015r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Mieście Grudziądzu  poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 6 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie  do 30.09.2015r.